Lead by Heart

In het premium Lead by Heart 1:1 Programma werk ik met leiders die een vol commitment willen, durven en kunnen aangaan met zichzelf.

Leiders die niet alleen vanuit ratio, logica en analyse willen leiden en wel écht vanuit hun volle potentie willen leiden en leven. Leiders die realiseren dat de kracht en intelligentie van ons hart er juist toe doet in de wereld van nu. Een wereld waarin veranderingen steeds sneller gaan en die steeds complexer wordt. Leiderschap vanuit het hart is een antwoord.

Dat is de leider die bereid is om te investeren in zichzelf, ontwikkeling, leiderschap en de toekomst.

Je kunt tijdens dit 1:1 programma ook mijn volle commitment en toewijding verwachten als je coach, je mentor en je teacher. Liefdevol én scherp.

Find trust. Be resilient.
Show courage. Have impact.
Create magnificent results.

Awaken the Heart Leader within you.