Lead by Heart

In het premium Lead by Heart 1:1 Programma werk ik met leiders die een vol commitment willen, durven en kunnen aangaan met zichzelf.

Leiders die next level willen gaan door leiderschap vanuit het hart.

Leiders die niet langer alleen vanuit ratio, logica en analyse willen leiden, die de ratrace achter zich willen laten.

Leiders die écht vanuit hun volle potentie, dus brein en hart, willen leiden en leven. Leiders die realiseren dat de kracht en intelligentie van ons hart er juist toe doet in de wereld van nu. Een wereld waarin veranderingen steeds sneller gaan en die steeds complexer wordt.

Dat is de leider die bereid is om te investeren in zichzelf, in zelf-ontwikkeling en self-leadership en daarmee investeert in de toekomst.

Je kunt tijdens dit Premium 1:1 programma mijn volle commitment en toewijding verwachten als je coach, je mentor en je teacher. Liefdevol én scherp.

Ieder jaar zijn er slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Find trust. Be resilient.
Show courage. Have impact.
Create magnificent results.

Awaken the Heart Leader within you.